اخبار

لیست کدهای باطله تولید مصنوعات طلا

اگر این کدها روی طلاجات و مصنوعات طلا باشند، یعنی آن طلا تقلبی است!

شنبه ۹۸/۰۲/۲۱ ، (دی‎ اجرت):طلای بدون کد شناسایی یا مصنوعات طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده ممنوع بوده و برابر مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.

خریداران و فروشندگان طلا و جواهر باید حواسشان به کدهای روی طلاجات و مصنوعاتی که خرید و فروش میکنند باشد و در صورت دیدن کدهای باطل و غیر استاندارد سریعا مساله را پیگیری کنند.

خرید و فروش کلیه مصنوعات طلا بدون کد شناسایی استاندارد و یا کدهای باطله ممنوع می باشد. لذا اتحادیه طلا و جواهر تهران کلیه کدهای(T) ابطالی استان تهران را جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی منتشر می کند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران براساس اعلام سازمان استاندارد خرید و فروش هرگونه مصنوعات طلای بدون کد شناسایی یا مصنوعات طلای دارای کدهای شناسایی ابطال شده ممنوع بوده و برابر مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.

لذا لازم است عرضه کنندگان و خریداران طلای ساخته، به کدهای استاندارد مصنوعات طلا توجه لازم را مبذول نمایند.

همچنین شماره تماس ۱۵۱۷ اداره کل استاندارد استان تهران آماده دریافت اطلاعات در خصوص مراکز عرضه و تولید مصنوعات طلای بدون کد شناسایی به جهت برخورد و معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی می باشد.

لیست کدهای باطل شده توسط موسسه استاندارد (در استان تهران) :

T)
۱۰
۱۱
۱۳
۱۴
۱۶
۲۶
۲۷
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۷
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۷
۴۸
۵۵
۵۶
۵۷
۵۹
۶۱
۶۴
۶۳
۶۶
۶۹
۷۱
۷۵
۷۶
۷۸
۸۵
۸۸
۹۱
۹۲
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۱۰۳
۱۱۱
۱۱۳
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۲۱
۱۲۳
۱۲۵
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۵
۱۳۶
۱۴۲
۱۴۸
۱۵۲
۱۵۴
۱۵۵
۱۶۵
۱۷۰
۱۷۳
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۸
۱۹۰
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۵
۱۹۹
۲۰۴
۲۰۶
۲۱۲
۲۱۵
۲۲۱
۲۴۵
۲۴۹
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۶۵
۲۶۷
۲۶۹
۲۷۵
۲۷۸
۲۸۳
۲۹۰
۲۹۴
۲۹۵
۳۰۵
۳۰۶
۳۲۶
۳۴۰
۳۴۳
۳۵۷
۳۶۱
۳۷۰
۳۷۷
۴۰۰
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۶
۴۱۴
۴۱۶
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۵
۴۴۸
۴۶۶
۴۷۳
۴۷۴
۴۸۷
۴۹۰
۴۹۱
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۹
۵۱۳
۵۱۷
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۶
۵۳۱
۵۳۳
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۵
۵۴۸
۵۵۵
۵۵۷
۵۷۴
۵۷۷
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۸
۵۹۳
۵۹۵
۶۱۰
۶۱۶
۶۱۷
۶۲۳
۶۲۷
۶۳۰
۶۳۳
۶۳۷
۶۳۹
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۵۱
۶۶۲
۶۶۴
۶۶۹
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۳
۶۹۸
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۵
۷۱۴
۷۱۷
۷۲۴
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۲
۷۴۳
۷۴۶
۷۴۹
۷۵۴
۷۵۵
۷۶۲
۷۶۸
۷۷۲
۷۷۵
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۹
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۶
۷۹۸
۸۱۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۳
۸۴۷
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۷۰
۸۷۷
۸۸۸
۹۰۲
۹۱۴
۹۱۸
۹۲۰
۹۲۳
۹۳۱
۹۳۳
۹۳۶
۹۴۱
۹۴۵
۹۸۲
۹۸۵
۱۰۱۰
۱۰۱۴
۱۰۷۰
۱۱۱۷
۱۱۳۳
۱۱۳۸
۱۱۵۰
۱۱۵۴
۱۱۶۶
۱۱۷۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۲۱
۱۲۲۳
۱۲۲۷
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۹۹
۱۳۰۶
۱۳۳۱
۱۳۵۰
۱۳۷۱
۱۳۷۴
۱۴۰۰
۱۴۰۲
۱۴۷۲
۱۵۰۰
۱۵۴۰
۱۵۶۴
۱۶۰۱
۱۶۷۹
۱۶۹۹
۱۷۳۳

کدام طلافروش؟! کدام طلافروشی؟!
بیشتر بخوانید

منبع : خبرگزاری اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر، نقره و سکه تهران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا