سنگ های قیمتی و سنگ های نیمه قیمتی

تاثیر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در اقتصاد

عملکرد جزیره‌ای در بخش سنگ‌های قیمتی ناشی از نبود طرح جامع تاثیر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در اقتصاد جمعه 98/09/08 ، (دی‎ اجرت): جزیره‌ای عمل کردن بخش های مختلف در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به دلیل نبود طرح جامع در این حوزه است و ایمیدرو به عنوان متولی این امر در کنار…